Regulamin konkursu: karty stymulacyjne dla niemowlaka

1. Konkurs, o którym mowa w poniższym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie…